İzlenimcilik Fotoğraf Atölyesi

İzlenimcilik (Impressionism) akımı Modern Sanatın başlangıcı olarak kabul edilir. 19.Yüzyılda doğan bu akımın ürünleri bugün bile en fazla beğenilen eserler arasında yer almaktadır. Bir resim akımı olarak ortaya çıkıp hemen hemen bütün sanat dallarını etkilemiştir. İzlenimcilik dış dünyayı betimlemek yerine dış dünyanın sanatçının içinde uyandırdığı duyguları ve izlenimleri yansıtmayı hedefler. İzlenimciler doğaya ve nesnelere bakarken nesnelliği bir kenara bırakarak eserlerini vermişlerdir.
Çeşitli sanat akımlarının olduğu gibi İzlenimcilik ’in de fotoğraf da bir yansıması vardır. Bugün kimi fotoğraf sanatçıları özel teknikler kullanarak izlenimci tarzda fotoğraflar üretmektedirler.
Bu atölyenin amacı da bu teknikleri kullanarak izlenimci tarzda fotoğraflar üretmek olacaktır. Fakat önce bir sanat akımı olarak İzlenimcilik‘in ne olduğu anlatılacak, İzlenimci ressamların eserleri üzerinde durulup çağın felsefesi ile bağlantısı kurulacaktır. Daha sonra izlenimci fotoğrafın tarihi örneklerle anlatılıp İzlenimci fotoğraf teknikleri hakkında bilgi verilecektir. Bundan sonra uygulama aşamasına geçilecek ve katılımcıların çektiği fotoğrafların atölye toplantılarında değerlendirilmesi yapılacaktır. Uygulamalar, arada bir yapılacak çekim gezileri ve katılımcıların geziler dışında yaptıkları bireysel çalışmaları kapsamaktadır. Atölye çalışması sonunda bir sergi oluşturmak da hedefler arasındadır.
İzlenimci fotoğraflar hem doğada hem de şehir içinde çekilebileceği için konuya ulaşmakta sorun yaşamayacaksınız.
Atölyeye katılmak için gerekli koşullar:
01. İstek
02. Temel Fotoğrafçılık bilgilerine sahip olmak
03. Uygulamalara katılabilmek