LESS IS MORE / AZ OLAN ÇOKTUR

Hayatımız hep bir koşturmaca ve telaş içinde geçiyor. Üstelik bu durum hayatta bizi en çok yoran şey!

Peki hiç bu sorunu nasıl aşabileceğinizi düşündünüz mü? 
Bizim bir önerimiz var; Minimalizm!
Biçimciliğe tepki olarak doğan, sadeliğin öncüsü Minimalizm.

Minimalizm; fazlalıklardan tamamen kurtulmayı öğütleyip; gösterişin, mecazların, yanılsamaların karşısında duran bir akım.
1960′ larda modern sanat ve müzikte, sadelik ve nesnelliğin ön plana çıkarılmasıyla Minimalizm akımı ortaya çıkmıştır.

Gelin birlikte Minimalizm akımının fotoğrafta ki yansımasını birlikte gözlemliyelim ve Minimalizm felsefesine dair fotoğraflar üretelim.

“Akla hem de saf akla hitabeden sadece saf akıl ile haz alınan bir güzelliktir minimalizm” Kant