ENGELSİZ FOTOĞRAF DERNEĞİ (ENFOD)

2000 Yılından bu yana bireysel veya gruplar halinde; çeşitli okul, dernek, özel ve resmi kurumlar bünyesinde engelli ve engelsiz bireylerle yaptığımız fotoğraf ve fotoğraf eğitimi çalışmalarımız, Ağustos 2017 tarihinden bu yana, Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) adı altında sürdürülmektedir…

Fotoğraf, bireylerin ve ailelerinin yaşama bağlanmasında, yaşama farklı bir göz ile bakmasında ve sosyalleşmesinde oldukça önemli bir araçtır.

Bu anlamda çalışmalarımızın temeli  ‘’ engelli ve engelsiz bireylerin fotoğraf üzerinden toplumsal duyarlılıkları artırmak, yaşamın stresinden uzaklaştırmak ve sosyalleşmesini sağlamak ‘’ olarak belirlenmiştir.

Derneğimiz; Temel Fotoğraf Semineri ve farklı konularda atölyeleri ile fotoğrafın estetik, felsefi ve sanatsal yönlerine katkı sağlamaktadır.

 

2022 – 2024 yılı 2. dönem Engelsiz Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu (Asil)
Nilgün ŞAHİN Başkan
Emin ATEŞ Başkan Yardımcısı
Fikri KIZILER Sayman
Semra AKÇELİK Yazman
M. Mebrur HATUNOĞLU
Cevdet ÜNLÜER
Filiz KÖPRÜLÜ
Yönetim Kurulu (Yedek)
Hülya AKKAYA Hülya Demet TATLI
Selma KAYA Hilmi AYHAN
Tunç KUTLU

 

Denetçiler (Asil) Denetçiler (Yedek)
Mustafa L.TATLARLI Kezban DALAK
Selma SEYİTDANLIOĞLU Nurcan ALTAY
Tayfun GÖNÜL Fehmi AKSOY