İÇSEL MANZARA ATÖLYESİ

Fotoğrafçılıkta doğa manzarasının bir alt disiplinidir. İngilizce literatürde “intimate landscape” olarak geçer. Türkçe karşılığı olarak “içsel manzara” demeyi uygun gördük.

 Geniş açıyla çekilmiş görkemli doğa manzaralarının aksine içsel manzara ayrıntılara odaklanır.

– Genel manzaradan çekilip çıkarılmış ayrıntılardır.

– Fotoğraflarda çoğunlukla ufuk çizgisi bulunmaz.

– Belgeleme kaygısı yoktur. Bu nedenle nerede ve ne zaman çekildikleri bir önem taşımaz.

– Fotoğraflar, zamanın ve uzamın ötesinde içsel bir durumu temsil eder.

– Doğadaki ışık, renk, şekil (shape), form, çizgi, doku, desen gibi ögelere ağırlık verilir.

-Fotoğrafçı bu ögeleri kullanarak doğadan yaptığı soyutlamalarla pek de sözle anlatılamayan içsel bir yaşantıyı ortaya koymaya çalışır.

 Atölye çalışması sırasında doğada içsel manzaranın nasıl görüleceği, çekim teknikleri, içsel manzara fotoğrafının yapısal ögelerinin ve çok da özel olmayan ekipmanın neler olduğu anlatılacak, “intimate landscape” isminin nereden geldiği ve dünyadaki örnekleri üzerinde durulduktan sonra uygulamalar yapılıp fotoğraflar çekilecektir. Atölye toplantılarında da çekilen fotoğraflar üzerine konuşulup değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışma sonunda bir sergi açılması da hedeflenmektedir.

 Bir dağa Erciyes, Ağrı diye değil bir dağ olarak, bir ağaca kayın, ardıç diye değil bir ağaç olarak bakmak, görünenin ardında başka bir şey (belki de kendinizi) aramak, doğayı betimlemeyi değil de kendi doğanızı yaratmayı istiyorsanız bu atölyeye katılabilirsiniz.

 Atölyeye katılmak için gerekli koşullar:

 01. İstek

 02. Temel Fotoğrafçılık bilgilerine sahip olmak

 03. Uygulamalara katılabilmek